English version button Translates into English from Polish automatically. English version now available thanks it PWN Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN | Login | Zarejestruj się | RSS

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Drukuj stronę Drukuj stronę

Regulamin

time czerwiec 5th, 2007 napisany przez autor Kamil (admin)

Propozycja regulaminu naszego lotniska:

Lotnisko modelarskie…

I. Informacje i wykonywanie lotów modelarskich

 1. Każdy uczestnik lotów musi posiadać sprawny model i osprzęt elektroniczny.
 2. Wymagane jest zaznaczenie na tablicy kanałów (jeśli jest taka wystawiona) numeru swojego kanału (gdy taki jest w użyciu, należy swój zmienić na inny). Zapis ten nie dotyczy osób z nadajnikami 2,4GHz.
 3. Linią bezpieczeństwa na lotnisku jest linia w odległości 10m wzdłuż rowu (który odgradza teren lotniska od drogi dojazdowej)
 4. Obowiązuje całkowity i kategoryczny zakaz lotów nad samochodami.
 5. Ustala się zakaz przekraczania linii bezpieczeństwa poza startem i lądowaniem. Start i lądowanie musi być wyraźnie sygnalizowane, jeśli ma nastąpić przekroczenie strefy.
 6. Należy ustalić kolejkę lotów. W jednym czasie w każdej strefie mogą latać max. dwa modele. Wyjątkiem są modele combat i szybowce oraz Shock i SlowFly.
 7. Każdy uczestnik lotów zobowiązany jest do zachowania porządku i czystości oraz dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
 8. O wszelkich przypadkach wjazdu osób nieupoważnionych, prób niszczenia płyty lądowiska należy bezzwłocznie powiadomić drogą telefoniczną właściciela lotniska.

II. Bezpieczeństwo − ogólne

 1. Każdy modelarz ma obowiązek w sposób przemyślany wykonywać loty i czynności potencjalnie niebezpieczne dla otoczenia. Bezmyślność nie będzie uznawana jako czynnik łagodzący.
 2. Samochody mogą parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach poza pasem lądowiska. Zabrania się parkowania samochodów na terenie pasa lotniska, miejsce do parkowania wyznaczone jest wzdłuż ściany lasu przy drodze dojazdowej.
 3. Ruch pieszy po pasie lądowiska może odbywać się tylko jego obrzeżami i to z zachowaniem szczególnej ostrożności
 4. Zabrania się gier, zabaw i uprawiania innego hobby mogącego powodować zagrożenie dla bezpiecznego prowadzenia lotów
 5. Zabrania się pozostawiania bez opieki na lądowisku dzieci i zwierząt domowych. Za dokonane przez nich szkody odpowiadają prawnie i materialnie rodzice, opiekunowie lub właściciele.
 6. Osoby zakłócające porządek na lądowisku będą z niego usuwane.
 7. Zabrania się pilotowania modeli pod wpływem alkoholu, narkotyków i leków upośledzających zdolności psychomotoryczne organizmu.
 8. Każdy zabiera swoje śmiecie do domu.

III. Bezpieczeństwo − loty
IV. Wypadki, kraksy i szkody

 1. Za szkody na ciele i mieniu odpowiada sprawca zdarzenia. Sprawcą jest osoba lub ich grupa, która w wyniku nie przestrzegania regulaminu lądowiska lub innych przepisów i praw obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, spowodowała szkodę.
 2. Obowiązkiem modelarza jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej obejmujące szkody wynikłe z faktu pilotażu modeli.

*) Regulamin lotniska jest propozycją powstałą po przestudiowaniu poniższych regulaminów :

Opublikowane w | comments Możliwość komentowania Regulamin została wyłączona

Komentarze niedostępne.